Táblázat a mesterséges intelligenciák csoportosításáról.

Az alábbi táblázatban bemutatom a mesterséges intelligenciák csoportosítását a tanulási típus, technológia és funkció szerint:

Tanulási TípusTechnológiaFunkció
Supervised LearningNeurális hálózatok, Decision TreesOsztályozás, Regresszió
Unsupervised LearningClustering, AutoencodersMintázatfelismerés, Dimenziócsökkentés
Reinforcement LearningMarkov döntési folyamatokDöntéshozatal, Optimális stratégiák kialakítása
Generative ModelsGenerative Adversarial Networks (GANs), Variational Autoencoders (VAEs)Adatgenerálás, Kreatív tartalom létrehozása
Deep Neural NetworksConvolutional Neural Networks (CNNs), Recurrent Neural Networks (RNNs)Képfelismerés, Nyelvi modellezés
Natural Language Processing (NLP)Transformer models (pl. GPT, BERT)Nyelvi értelmezés, Szöveggenerálás
Computer VisionObject Detection, Image SegmentationObjektumfelismerés, Képfeldolgozás
RoboticsSensor Fusion, Motion PlanningRögzített feladatok végrehajtása, Érzékelés és cselekvés összehangolása
Expert SystemsKnowledge Base Systems, Rule-based SystemsSpecifikus problémák megoldása, Szabályalapú döntéshozatal

Ez a táblázat általánosan bemutatja a mesterséges intelligencia rendszereket a legfontosabb csoportosítási szempontok alapján. Fontos megjegyezni, hogy a terület folyamatos fejlődésben van, és új technikák és módszerek jelennek meg időről időre. Ennek eredményeként a konkrét csoportosítás és technikák részletei változhatnak az idő múlásával.